Tư vấn
HOTLINE
(08) 66860625

Nơi thiết kế mẫu nhà đẹp - MAUNHA.VN

Nhận Ngay Mã Giảm Giá Khi Đăng Ký Chương trình áp dụng đến hết ngày 30-11-2015

Ngày mua sắm trực tuyến sẽ được tổ chức thường niên

Đăng ngày : 07-05-2015

Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại công văn số 2155/VPCP-KTTH ngày 31/3/2015 gửi Bộ Công Thương và Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam.
Trên cơ sở triển khai thành công Ngày mua sắm trực tuyến lần đầu tiên vào 5/12/2014, ngày 11/3/2015 Bộ Công Thương đã có Công văn số 2361/BCT-TMĐT báo cáo kết quả và kế hoạch triển khai chương trình này cho giai đoạn 2015 - 2020. Ngày 31/3/2015, Văn phòng Chính phủ đã có công văn gửi Bộ Công Thương thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý với kế hoạch trên. Phó Thủ tướng đã giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện, bảo đảm phù hợp với Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia đã được phê duyệt.

Ngày mua sắm trực tuyến - OnlineFriday 2015 sẽ diễn ra vào thứ Sáu ngày 4 tháng 12

Theo dự kiến "Ngày mua sắm trực tuyến" năm 2015 sẽ diễn ra vào thứ Sáu ngày 4 tháng 12. Các công việc chuẩn bị sẽ được Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin) và Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam tiến hành ngay từ quý hai năm 2015.

Trích nguồn vecom